Bytový soubor Viničné terasy, Plzeň
Bytový soubor v lokalitě Viničné terasy nad Zologickou zahradou se sestává z pěti objektů. Tři z objektů jsou novostavby a jeden dvojdům je rekonstrukce. Užitné plochy se pohybují od 80 m2 do 140 m2. Plochy pozemků jsou od 400 m2 do 1600 m2.
První, severní umístění je objekt dvojdomu (rekonstrukce stávajícího skladového objektu), kdy objekt je umístěn do svahu terénu a část terénu je do něj opřena resp. do jeho severní fasády. Objekt dvojdomu je vertikálně dělen na dvě části. K východní části dvojdomu přísluší jednak východní část zahrady nad komunikací a jednak část jižní zahrady nad komunikací. Západní část dvojdomu (větší část z dvojdomu) má k dispozici jižní rovinatou část zahrady a západní příkřejší část zahrady. Vstup do objektu je od jihu. Parkování u dvojdomu je jednak na vlastních pozemcích a jednak na komunikaci (dohromady má dvojdům 4 parkovací stání, dvě pro každý objekt). Druhé jižní umístění reflektuje původní umístění obytného objektu na hranici opěrné zdi, nicméně vzhledem k nutnosti rozšíření přístupové komunikace se objekt posouvá na opěrnou zeď, která se tak stává i jeho základem. Objekty jsou pak vyvýšeny nad vlastní zahradou, která bude přístupná ze schodů přimknutých k samotné opěrné zdi.
Back to Top