Jsme architektonický ateliér s přesahem do realizace staveb. Navrhujeme a tvoříme na základě našich zkušeností v realizaci staveb, které jsou pro nás do jisté míry základními pilíři projektů. Rádi tvoříme pro klienty, kteří hledají neotřelá řešení, ocení dobrý nápad a vloží v nás důvěru.

Architektura není estetickou nadstavbou projektu, ale měla by být přirozeným základem pro všechny bez ohledu na výši rozpočtu, charakter stavby a člověka. Dům má sloužit jeho uživateli i svému okolí. Každý objekt, který navrhujeme má jiný charakter, stejně tak jako jeho investor nebo prostředí. Netlačíme svůj styl, ale formujeme ingredience, které přináší místo, klient či rozpočet.

Zákládajícími členy ateliéru je bratrská dvojice Vít a Přemysl Spálenští. Ateliér vzniká v roce 2016 kdy v Plzni navrhujeme a realizujeme první rekonstrukci bytového domu.
Hlavní činnosti jsou:
Architektonická činnost - studie novostaveb a rekonstrukcí, návrhy interiérů, dílenské dokumentace nábytků atd. 
Projekční činnost - zpracování dokumentací pro stavební povolení, územní řízení, prováděcí dokumentace včetně výstupů do tendrové dokumentace atd. 
Stavební, technický a autorský dozor - dozorování staveb ve všech fázích výstavby, koordinace profesantů a subdodavatelů, kontrola výstavby a rozpočtů atd. ​​​​​​​
Geodetické práce - skutečné zaměření objektů, zpracování výškopisů a polohopisů, vytyčovací práce, vyšší geodezie atd.
Back to Top