Jsme architektonický ateliér s vlastním realizačním týmem. 

Hlavní činnosti jsou:
Architektonická činnost - studie novostaveb a rekonstrukcí, návrhy interiérů, dílenské dokumentace nábytků atd. 
Projekční činnost - zpracování dokumentací pro stavební povolení, územní řízení, prováděcí dokumentace včetně výstupů do tendrové dokumentace atd. 
Stavební, technický a autorský dozor - dozorování staveb ve všech fázích výstavby, koordinace profesantů a subdodavatelů, kontrola výstavby a rozpočtů atd. 
Realizace - stavební činnost zahrnující zemní, zdící, obkladačské, tesařské, truhlářské, klempířské, zámečnické, instalatérské profese atd. 
Geodetické práce - skutečné zaměření objektů, zpracování výškopisů a polohopisů, vytyčovací práce, vyšší geodezie atd.

​​​​​​​
Back to Top