Přístavba ve dvoře bytového domu Zikmunda Wintra
Parkovací plocha bytového domu se nám zdála ne zcela využita, nicméně bylo zapotřebí zachování plného počtu parkovacích míst, vzhledem k dopravní vytíženosti sousedních ulic. Z nutnosti rozšíření kancelářských ploch se zrodila myšlenka vybudování levitujících kanceláří. To umožňuje ocelová konstrukce tvořena soustavou subtilních sloupků na kterých samostatný objekt stojí. Řešení zároveň odlehčuje celou stavbu a umožňuje zachovat stávající průhledy ve vnitrobloku. Nutno dodat, že objekt by se nerealizoval bez velké vstřícnosti sousedů a majitelů okolních pozemků.
Back to Top