Pasivní dům v Čelákovicích
Projekt pasivního domu v Čelákovicích s podporou programu Nová Zelená Úsporám v plné výši.
Novostavba pasivního domu v Čelákovicích je navržena tak aby bezproblémově splňovala podmínky dotačního titulu NZÚ a dosáhla výše 550 tis. příspěvku, zároveň však naplnila požadavky investora na kvalitní individuální bydlení. Konstrukce domu je navržena z vápenopískových cihel a klasického dřevěného trámového stropu a sedlové střechy. Vytápění domu je v kombinaci fotovoltaických panelů, vzduchotechniky s rekuperací a krbových kamen. Cena energií na vytápění a ohřev teplé vody se za rok blíží téměř nule.
Back to Top