Bytový dům v ul. Zikmunda Wintra, Plzeň
Rekonstrukce bytového domu zasazeného do bloku bytových domů v ulici Zikmunda Wintra, vytvořila byty s charakteristickým rukopisem, jednoduchou dispozicí a prostornými terasami doplněnými o letní kuchyně.
Objekt má 5 nadzemních podlaží a jedno podzemní ve kterých se nachází celkem 8 bytových jednotek v kombinaci 3+kk a 2+kk a jedna nebytová jednotka. Objekt je orientován svou uliční fasádou jižně a dvorní fasádou severně. Tomu byly přizpůsobeny i dispozice velkých bytů, kdy hlavní pobytové prostory jsou situovány právě k jižní slunné fasádě a ložnice do severní klidné dvorní fasády. U malých bytů, jsme orientovali byt opačně a to z důvodů rozšíření malých pobytových prostor do velkých teras. U velkých bytů jsme velké vzdálenosti mezi kuchyní a terasou kompenzovali právě barem v chodbě u terasy.
Back to Top